Palánta

"A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása." Morus Tamás

A "Palánta" kiadvány jelképezi a fejlődést, a változást, az élet csodáját, ahogy a kicsiny, jelentéktelen magból, értő gondozás hatására idővel palánta, majd növény fejlődik, amely kivirágzik és mindannyiunk nagy örömére termést hoz, új magvakat érlel. Magvető munkánkban egyúttal azokra a nemzetközi ismeretségekre is számítunk, akik értéket látnak az identitásunkat hordozó – falusi, városi, regionális és külföldi környezetben is megmutatható – alkotások iránt. Kiadványunk bőséges anyagot tár az igényesebb közönség elé, amikor az Alapítvány kézműves partnereinek többnyelvű bemutatására vállalkozik.Az itt bemutatkozók még nem jelentik a teljességet, ugyanis partnereink száma naponta bővül.
Igyekeztünk rávilágítani arra, hogyan jutott el egy-egy kézműves a ma is gyakorolt mesterséghez, s egyesekrészéről a folyamatos tanulási, továbbképzési vágy is megjelenik. Ezen túl a mesteremberek iránt való érdeklődést igyekeztünk felkelteni, valamint átplántálni abból a jövő nemzedéke számára is. Legtöbb esetben az a szellemi érték, amit hordoz egy kézműves termék, a tárgyi valósága, az időtállósága ragadta meg érdeklődési körüket, sokan meg belenőttek a mesterség szeretetébe.
Az Artera kézműves partnereinek közösséggé formálása több évig tartó szervezetfejlesztés. Ennek a folyamatnak eredményeként jelent meg a bemutató füzetünk. Bizalommal ajánljuk az Olvasó figyelmébe a még törékeny "Palántá"-t, amely már magában hordozza a virág ígéretét, és ami arra is figyelmeztet, hogy csak akkor tudja betölteni léte értelmét, ha szünet nélkül gondozzuk.
Köszönet illeti azokat, akik segítettek és közreműködtek bemutatkozó kiadványunk megjelenésében – a "Palánta" elültetésében: Kis- és Középvállalkozások Projektjeinek és Programjainak Végrehajtó Ügynöksége; valamint: Infopress Group Rt., a DTP StúdióMurányi János fordító.

 

Lőrincz Zsuzsánna,
az Artera Alapítvány elnöke

 

Valódi értékeinkért! * Pentru valori autentice! *

For our true values! * Für unsere wahren Werte!