Kézműveseink

 • Jelmagyarázat
 • Kovács
 • Bőrdíszműves
 • Bútorfestő
 • Csipkeverő
 • Csuhészobrász
 • Fafaragó
 • Fafaragó asztalos
 • Gyertyadekoratőr
 • Gyöngyfűző
 • Gyöngyfűző II.
 • Hímző
 • Mézeskalács-készítő
 • Rizsbaba-készítő
 • Rusztikusruha-készítő
 • Szalmafonó
 • Szíjgyártó
 • Szövő
 • Tűzzománc-készítő
 • Fimo
Jelmagyarázat

 

Műhely

Mesterségbemutató

Kiállitás

Vásárok

Játszóház

Magántanitvány

 

 

 

 

Kovács Béla

 

Bodosi születésű kézműves mesterember vagyok. Fő foglalkozásom szíjgyártás és bőrművesség. 1974-ben, 17 éves koromban kezdtem el inasként dolgozni ebben a szakmában, egy baróti műhelyben, a szomszédom biztatására. Minden egyes általam készített termék egyedi, kézzel varrom meg, és gépek használata nélkül állítom össze. Nyergek és lószerszámok mellett különböző méretű és modellű táskákat, tarsolyokat, kulacsokat, öveket, apróbb bőr tárgyakat készítek. Fantázia szerint alkotok olyan használati tárgyakat a bőrből, amit őseink már a honfoglaláskor is használtak.
2010 óta tagja vagyok az Artera Alapítványnak. Részt veszek népművészeti rendezvényeken, a Míves Emberek Sokadalmán évente, de Erdély egész területére hívnak. Voltam a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén is.
A kézműves szakma szeretete az, ami megtartott ebben a munkakörben. Megpróbálom minden tudásomat tovább adni a jövő generációnak.

RO-525102 Bodos / Bodoş
Str. Principala nr. 36
(+4)-0746-763.578
loszaboek@freemail.hu
www.nyerges.wordpress.com


 
 

 

 

 

 

 

Gálfi Gyöngyike

 

Kisgalambfalván nevelkedtem és 16 éves koromtól Székelykeresztúron dolgoztam a Népművészeti Szövetkezetnél, minek köszönhetően szerettem meg a népművészetet. Családomban állandó megélhetést jelentett a szövés, varrás. 1979 óta Székelyudvarhelyen élek, 3 gyermek édesanyja vagyok és továbbra is a kézművesség a fő tevékenységem. Jelenlegi munkám egy kis vállalkozás a lányommal, amelyben mézeskalácsot készítünk. Részt vettem a Békéscsabán szervezett kézműves táborban, ahol nagyon sokat tanultam. Nemrég megismerkedtem, az Artera Alapítványnál szervezett tanfolyamon, a bútorfestés csodálatos világával, amit nagyon szeretek. Részt veszek népművészeti rendezvényeken, táborokban közösen készítünk mézeskalácsot a gyerekekkel. Minden kézműves tevékenység örömöt jelent, ezekkel szeretnék továbbra is foglalkozni, s tovább képezni magam.

 
 

RO-535600 Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc
Str. Orbán Balázs nr. 28
(+4)-0742-038.601


 

 

Jónás Gyöngyvirág

 

2004-ben, amikor Györke Irma tanítónő első ízben, szülőfalumban, Homoródújfaluban bútorfestő tábort szervezett, magam is jelentkeztem. Az általa készített tárgyak keltették fel érdeklődésemet. A következő években a szülőfalumban rendezett bútorfestő táborokban megismerkedtem a Homoród-menti festett bútorok motívumkincsével, a minták kompozíciós sajátosságaival, használt technikai eljárásokkal.
Az alkotás öröme, a festett bútorok iránti érdeklődés indított el a néprajzos pálya felé. Így néprajz szakos egyetemistaként végeztem Kolozsváron. Az államvizsga dolgozatomat is bútorfestésről írtam, „Népi bútorfestés és felelevenítése a Kis-Homoród mentén” címmel. Kutatásomban a Kis-Homoród menti falvakban, a még fellelhető 19. századi festett bútorok mellett, kiterjesztettem a vizsgálatot az 1900-as évektől napjainkig készült festett bútordarabokra.
Ajándéktárgyak és bútorok festése mellett, ma már gyerekeket és felnőtteket oktatok, táborok, szakkörök és tanfolyamok keretében.

 
 

537225 Homoródújfalu / Satu Nou
str. Principală nr. 74
(+4)-0743-760.536
gyvirag03@yahoo.com

 

 

Kovács Mónika

 

Máréfalván születni, kapufaragó, ezermester nagyapám, szövőszék mellett dolgozó nagymamámnál gyerekeskedni, este látni édesanyám, ahogy horgolt, kötött, hímzett, nem nehéz közel kerülni a népművészet szeretetéhez.
2006-ban kerültem az Artera Alapítványhoz, ahol Farkas Gellért volt az oktatóm. Azóta kisebb ajándéktárgyakat és hagyományos mintákkal bútorokat festek. 2007-ben szintén az Artera Alapítványnál kijártam egy csipkeverő tanfolyamot, ahol Berze Kati néni volt az oktatóm. 2008-ban tovább képeztem bútorfestői tudásom Simon Gothárd Anna és Bán Bartos Tünde irányításával az Arteránál. Jelenleg a gyöngyfűzést tanulom, de a hímzés is érdekel.
Részt veszek évente a Míves Emberek Sokadalmán, 2009-ben pedig a Mesterségek Ünnepén, Budapesten voltam. Több alkalommal oktattam a gyerekeket a Mesefalu alkotótáborban és 2009-ben a békéscsabai táborban is. Idén, 2011-ben, felnőtteket oktattam a Kaláka Kör keretein belül, az Artera Alapítványnál.

 
 

RO–537026 Máréfalva / Satu Mare
nr. 417
(+4)-0742-616.802
monikamaci@yahoo.com

 

 

 

 

 

Berze Katalin

 

Mindenki Kati nénije! Székelyszentkirályon született, tízgyerekes családba, ő maga is nevelt 3 gyereket, s ma is neveli unokáit. Állandó tanítás az élete. Otthon, az iskolában, a kézműves társadalom minden programján, elmaradhatatlan a csipkeverő párnája. Népművészeti rendezvényeken, látogatók ámulatára, köré sereglők gyűrűjében, ördögi módon dobigája a botókáit! Keze alól színvonalas, magas művészeti értéket képviselő alkotások kerülnek ki. A hagyományos kézművességet a mai kor követelményeinek megfelelően kívánja alakítani. Feladatának tekinti, hogy orientálja az alkotókat és vásárló közösséget, ezáltal védje a hagyományos értékeket; biztosítsa azok továbbélését, az új funkciókhoz alkalmazkodó formában.
2000-től minden évben részt vesz a Míves Emberek Sokadalmán, Székelyudvarhelyen a Székely Támadt Várban, 2001-től évente a csíkszeredai Megyenapokon, valamint egyéb népművészeti rendezvényeken, Románia területén és külföldön.

 
 

RO–537082 Székelyszentkirály / Sâncrai
Str.Bodó nr. 46
(+4)-0266-346-032

 

 

 

 

 

Szabó Erzsébet (Bimbi)

 

A kukoricaháncs megmunkálását Bálint Júlia udvarhelyi népművésztől tanultam. Felhasználásának folyamatát egyéni technikával helyettesítettem, ez által váltak egyediekké, gesztusokkal és kifejező arcvonásokkal. Nagy kompozícióim: Lúdas Matyi, A helység kalapácsa, Két választás Magyarországon, Jézus élete, Keresztút (14 Stáció). A faluközösség életképei: kukoricatermesztés, disznóvágás, házkörüli és mezei munkák.
Alkotásaimat számtalan díjjal jutalmazták idehaza és Magyarországon: Míves Emberek Sokadalma (Artera Alapítvány, 2000): Közönségdíj; Csuhészobrászat Mestere (R.M.N.SZ., 2001); Hatvani Nyári Fesztivál (2002): Művelődési Bizottság különdíja; Közös Karácsonyunk (2002): II. helyezés; Csuhészobrászat Kiváló Mestere (R.M.N.SZ. 2003); Sepsiszentgyörgyi Városi Tanács és Művelődési Ház: - I. hely (2004).
Munkafüzetek készülnek alkotásaimból, gyerekeknek, amit mintamelléklettel, magyarázatokkal látok el, és a Corvin Kiadó gondozásában jelennek meg. Tanítok táborokban, a faluközösségemben, rendezvényeken.

 
 

RO–527125 Ozsdola / Ojdula
str. Nagyág nr. 246
(+4)-0766-592.191
szaboerno49@yahoo.com

 

 

 

 

 

Balázsi Balázs

 

A faragást 12 éves koromban kezdtem, az oroszhegyi Általános Iskolában, egy fafaragó körön. 2007-ben az Artera Alapítványnál szakmai bizonyítványt szereztem és ott egyben lehetőséget kaptam a Míves Emberek Sokadalmán való részvételre. Ez volt az első kiállításom és vásárom. Azóta már több kiállításon és vásáron vettem részt, melyek során abban a kellemes tapasztalatban volt részem, hogy az emberek érdeklődéssel vannak a munkáim iránt. Ez az érdeklődés erőt ad arra, hogy mindig valami újat alkossak és kitartással legyek munkáim-hobbim iránt.
2009-ben Békéscsabán voltam faragótáborban, ahol a „Jövő kézművese” címmel jutalmaztak. Fő témák, amik foglalkoztatnak: vallás, történelem, székely nép élete, virágok, növényzet, hagyomány, népművészet. A jövőben szeretnék olyat csinálni, hogy a régi hagyományt összehangolni a modern jelenkor művészetével, és azt bevinni az emberek életébe, hogy utódaink is megtudják hogyan éltek, mit miért tettek őseink.

 
 

RO–535600 Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc,
str. Victoriei 27/5
(+4)-0755-251.152
carve87@yahoo.com

 

 

Berze Kati és Berze László

 

Berze Kati: Édesanyámtól és nagymamámtól tanultam a hímzést, varrást, szövést, fonást, csipkehorgolást. Az általános iskolában kézimunkaórán varrást tanultunk. Mindig is szerettem a kreatívkodni. Most már 16 éve faragok, amit a falumban, Máréfalván láttam először, de férjemtől, Berze Lászlótól tanultam meg igazán, és erre megtanítottuk gyerekeinket is. Most már az egész család dolgozik egy székelykapu elkészítésén.
Berze László
: Édesapám kerekesmester volt. Az általános iskolában kézimunkaórán fafaragást tanultam, ahol Bándi Sándor tanító oktatott. Önszorgalomból otthon faragtam és édesapámnak is segítettem, aztán a 90-es évek közepén felkérést kaptam egy székelykapu készítésére, amit elfogadtam, és elkészítettem a kaput. Ezután sorban jöttek a megrendelések, így ma már ebből élek én és a családom.
2003-től minden évben részt veszek a Míves Emberek Sokadalmán, Székelyudvarhelyen a Székely Támadt Várban; 2005-től évente a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban; 2006-től Csíkszeredában a Megyenapokon.
Összesen 70-nél több kapunk áll Magyarországon, Romániában, Felvidéken; 15 kopjafa (Budapesti Szent István Gimnázium, Komáromi Selye János Gimnázium). Készítünk kerekes kutat, szekeret, faragott bútort, és vállaljuk székelykapuk restaurálását. Gyerekeket tanítok az Artera Alapítvány táboraiban és a Székelyszentkirályi Általános Iskolában.

 
 

RO–537082, Székelyszentkirály / Sâncrai,
nr. 236
(+4)-0266-346.114
szekelykapufarago@citromail.hu

 

 

 

 

 

Gábor Balázs

 

Simó Istvántól tanultam a fafaragást 1999-ben, Szentkeresztbányán. Azóta nem csak a szakmámmá, hanem a mindennapos megélhetési forrássá is vált.
Készítek régi stílusú bútorokat és használati tárgyat. Faragtam már több székelykaput és jó néhány kopjafát is. Az első kapu az természetesen a sajátom, ezen kívül a homoródkarácsonyfalvi szoborpark bejáratánál, Mány község központjában, a többi pedig magánházak előtt áll. Nyerges-tetőn áll az egyik kopjafám, amelyet az Artera Alapítvány által szervezett Közkincs Határok Nélkül programra készítettem.
Ezen kívül kovácsmesterséget is megtanultam édesapámtól, így szerszámaim nagy részét én készítem. Minden kézműves mesterség érdekel, így például a bőrdíszművesség, amiben tovább szeretném képezni magam. 2007-től minden évben részt veszek a Míves Emberek Sokadalmán, 2009-től a Mesterségek Ünnepén. Táborokban oktatom a gyerekeket, és mesterség-bemutatót tartok rendezvényeken.

 
 

RO–537188 Homoródszentpál / Sânpaul nr. 167
(+4)-0749-591.306
kulakbali@yahoo.com

 

 

 

 

 

Baksa Kinga

 

2009-ben, mint az Artera Alapítvány kézműves partnere, egyetlen gyertyadekoratőrként részt vettem a Míves Emberek Sokadalma rendezvényen, 2010-ben úgyszintén, valamint a Székelykeresztúri Kistérségi Napok 2010-es rendezvénysorozatán. Termékeim bemutatását érdeklődés és siker, pozitív visszajelzések övezték.
Egy alkalomhoz illő gyertya mindig szép ajándék, én díszgyertyák elkészítését vállalom különböző családi eseményekre, jeles ünnepekre különleges, egyedi ajándéknak. Érdekességként kiemelném a székely népi motívumokkal díszített gyertyáimat, melyeken hagyomány, egyediség és minőség egyesül.
Nagy hangsúlyt fektetek a jó minőségre. Gyertyáim német minőségű alapanyagokból készülnek, egyedi darabok, mindegyik kézimunka. Különböző színekben, méretekben rendelhetők, adott vagy egyénileg elképzelt, saját motívumokkal. Tekintse meg weblapomat, és rendeljen bizalommal.

 
 

RO–535400 Székelykeresztúr / Cristuru Secuiesc,
str. Hargita nr. 32.
(+4)-0744-343.346
baksazoltan78@gmail.com

 

 

 

 

 

Csiszér Veronika

 

A kézművesség szépségét és értékét a dédnagymamám véste a szívembe. Nagyon kedves emlékem van róla: karosszékében ülve horgol, én pedig kislányként körülötte ugrálok, egyszer azt kérdezi, nem volna kedved kipróbálni a horgolást? Én rögtön igent mondtam. Azt mondta: jegyezd meg jól, amit te magad készítesz, azt jobban tudod értékelni és vigyázni rá. Ez a mondat máig a fülemben cseng, mert azóta kipróbáltam több kézművességet. A dédi hatására a horgolás volt az első, majd a varrás-szövés, de ami igazán magával ragadott, az a gyöngyékszer-készítés. Amikor leülök fűzni, megszűnik a világ.
2005-ben kezdtem a gyöngyfűzést, kezdetben csak szórakozásból majd miután a tanítóm lett Berényi Zsófika, a szenvedélyemé vált. Számomra ez egy terápia erejével hat. Mindenkinek javaslom a kézimunka kipróbálását, ezzel vigyük tovább azt, amit elődeinktől kaptunk, és így általunk jut el utódainkhoz.A kézművesség szépségét és értékét a dédnagymamám véste a szívembe. Nagyon kedves emlékem van róla: karosszékében ülve horgol, én pedig kislányként körülötte ugrálok, egyszer azt kérdezi, nem volna kedved kipróbálni a horgolást? Én rögtön igent mondtam. Azt mondta: jegyezd meg jól, amit te magad készítesz, azt jobban tudod értékelni és vigyázni rá. Ez a mondat máig a fülemben cseng, mert azóta kipróbáltam több kézművességet. A dédi hatására a horgolás volt az első, majd a varrás-szövés, de ami igazán magával ragadott, az a gyöngyékszer-készítés. Amikor leülök fűzni, megszűnik a világ.
2005-ben kezdtem a gyöngyfűzést, kezdetben csak szórakozásból majd miután a tanítóm lett Berényi Zsófika, a szenvedélyemé vált. Számomra ez egy terápia erejével hat. Mindenkinek javaslom a kézimunka kipróbálását, ezzel vigyük tovább azt, amit elődeinktől kaptunk, és így általunk jut el utódainkhoz.

 
 

RO-537265 Csikszentkirály / Sâncrăieni
Str. Koves nr. 226
(+4)-0742-588.259

 

 

Dénes Zsófia

 

Kamaszkorom óta érdekel a kézművesség, fúrtam-faragtam, festettem, szőttem, fontam, mindezt kedvtelésből, és mert nagymamám folyamatosan csöpögtette belém a kézzel készített dolgok iránti szeretetet. Megtanultam a bútorfestést, virágkötészetet, és a fotózás fortélyait is szerettem volna elsajátítani. Fotótanfolyam helyett véletlenül dekorációkészítő tanfolyamra csöppentem, onnan pedig egyenes út vezetett a gyöngyékszer-készítéshez. 2007-ben kezdtem el tanulni, három kurzust végeztem el, utána a világhálón bővítettem ismereteimet a modern gyöngyékszer-készítésről. 2008-óta járok vásárokra, kiállításokra, rendezvényekre ékszereimmel. 2010-ben csatlakoztam az Artera Alapítványhoz, mint külső munkatárs.
Minden elkészített darabomban benne van a lelkemből egy kis darab, igyekszem egyedi, hordható, praktikus ékszereket készíteni, figyelembe véve rohanó világunk igényeit. Természetes anyagokból dolgozom, mint: üveggyöngy, ásványok, fa, kristály, féldrágakövek.

 
 

RO–537040 Csíkszentgyörgy / Ciucsângeorgiu nr. 470
(+4)-0743-954.133, -0266-331.860
d_zsofi@yahoo.com
www.sophispearls.blogspot.com

 

 

Gál Izabella Anna

 

Tibódban lakom, és jó ideje kedvenc hobbim a gyöngyfűzés lett, minden szabadidőmet erre fordítom.
2007-től foglalkozom modern gyöngyékszerek készítésével Ezeket cseh és japán gyöngyökből, ásványokból és Swarovszki-kristályokból készítem. A modern ékszerek nagyon kellendőek egy estélyre, vagy akár hétköznapra is, hiszen egy szép nyaklánc, fülbevaló, gyűrű vagy karkötő is nagyon színessé teheti öltözékünket. Legszebb motívumoknak a virágmintákat tartom, a felhasználásukkal készült ékszerek rendkívül mutatósak. Az ékszerek szépsége egyediségükben rejlik: nincs két egyforma ékszerem, és minden mintát csak egyszer készítek el.
Újabban saját tervezésű ékszereim is vannak, nagy öröm látni, ha ezeket viselik mások. Részt veszek az Artera Alapítvány népművészeti rendezvényein, bel- és külföldön. Rendelésre is szívesen készítek ékszert, szeretettel várok minden érdeklődőt.

 
 

RO–537084 Tibód / Tibod nr. 65
(+4)-0741-622.413
zizucika83@yahoo.com
www.zizagyongyei.blogspot.com

 

 

 

 

 

Lázár Ibolya Mária

 

A kézművesség iránti érdeklődésem tizenéves koromban kezdődött, amikor nővéremtől megtanultam csipkét készíteni. Aztán 2007-ben Lukáts Éva segítségével megismerkedtem a gyöngyfűzéssel és azóta hobbimmá vált.
2008-tól főállásban az Artera Alapítványnál dolgozom, így nekem is lehetőségem nyílt, hogy továbbképzésen részt vegyek 2010-ben Békéscsabán. 2011-ben részt vettem az alapítvány által szervezett hímző alapképzésen, ahol volt az oktató. Nyitott vagyok új mesterségek megtanulására, keresem a helyem a népművészet világában, és közben fűzöm gyöngyszemeimet cérnára.

 
 

RO–535600 Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc,
str. Pantofarilor nr. 17/6
(+4)-0743-450.31
ibolyacska89@yahoo.com

 

 

Péter Julianna

 

1999-től foglalkozom a gyöngyfűzéssel, 2000-től kiállításokra és vásárokba járok népszerűsíteni a tevékenységet. 2001-től oktatással foglalkozom. 2010-ben a „Készségek az ingergenerációs tanuláshoz” projekt keretében felnőttek oktatását vezettem. A következő kiállításokon vettem részt: „A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” (Kecskemét), „Rákóczi és kora kézműves hagyományai” (Budapest, Iparművészeti Múzeum), „Miracolul Diversităţii” (Bukarest, Muzeul Ţăranului Român), Táltos Kézműves Műhely Alkotó Tábor (Gyergyószárhegy), Tarisznyás Márton Múzeum (Gyergyószentmiklós).
2007-ben elvégeztem Marosvásárhelyen a Népi Egyetem néprajz szakát. 2010-ben a Magyar Kézművességért Alapítvány „Betlehemi Jászol” című kiállítására jutottak be alkotásaim. Munkámat segítették az alábbi szervezetek: Artera Alapítvány, Csipkebogyó Kulturális Egyesület, Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület, Portéka Egyesület, Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, Székelyföldi Kézművesek Egyesülete.

 
 

RO–537306 Gyergyókilyénfalva / Chileni.
str. Principală 213
(+4)-0740-500.911
gyongymama@freemail.hu

 

 

Péter Szidónia

 

A népművészet iránti érdeklődésem a marosvásárhelyi főiskolán kezdődött. A felmenők örökségéből származó hagyományok és minták továbbvitelén túl napjaink igényeinek kielégítését is fontosnak tartom.
A gyöngyfűzést már több helyen bemutattam. Tagja vagyok a Romániai Magyar Népművészeti Szövetségnek, a Portéka Egyesületnek és az Artera Alapítványnak.
2002-től rendszeresen részt veszek Székelyudvarhelyen a Míves Emberek Sokadalmán, valamint a budapesti Mesterségek Ünnepén. 2003-tól számos alkotásom került kiállításra a Magyar Gyöngy Egyesület által szervezet „Évszakok gyöngyei” pályázaton, valamint több más országos és nemzetközi kiállításon. 2010. január 20-án a „Magyar Kézműves Remek” elismerésben részesültem. Rendszeresen zsűriztetek. Rendelkezem A- és B-kategóriás népi iparművészeti darabokkal.
Szeretném, ha a jövőben elindíthatnám az oktatást. Remélem, sikerül még több ismeretet átadni az erre igényt mutató fiataloknak vagy akár felnőtteknek, iskolai vagy iskolán kívüli keretek között.

 
 

H–2769 Tápiószőlős, Zalka Máté u. 41.
0630-4763.299
gyongyfuzes@freemail.hu

 

 

 

 

 

Molnár Ibolya

 

A kézművesség iránt már gyerekkoromban érdeklődtem, de akkor még csak egyszerű hímzett kézimunkák elkészítéséig, valamint a horgolás és kötés elsajátításáig jutottam. Az alapok fejlesztésére, továbbképzésére nem volt lehetőségem egészen 2009-ig, amikor is az Artera Alapítványnál elsajátítottam a szövés mesterségét, és azóta termékeimmel vásárokon és különböző rendezvényeken veszek részt Románia területén, de ugyanakkor Magyarországon is. 2011 tavaszán a hímző tanfolyam lehetőséget adott ezen újabb mesterség megismerésére, megkedvelésére, majd szintén az alapítványnál továbbképzésen, és azután egy sikeres békéscsabai alkotótáborban vettem részt. 2010-től jelen vagyok a Míves Emberek Sokadalmán, és itt mindig mesterség-bemutatót tartok.
A jövőben is az ősi, hagyományos termékek készítését tartom szem előtt, mind a szövésnél, mind a hímzésnél. Fontosnak tartom a hagyományőrzést, és a mesterségek átadását fiataloknak.

 
 

RO-535600 – Székelyudvarehely / Odorheiu Secuiesc,
Str. Szent János nr. 26
(+4)0747-272.612
mo.ibolya@freemail.hu

 

 

 

 

 

Puskás Zsuzsanna

 

A kézművesség születésem óta része az életemnek. Legszebb emlékeim közé tartozik, amikor Kisgalambfalván a nagymamámmal tevékenykedtünk: ott ismertem meg sokféle mesterség alapját, ilyen a szövés, varrás, hímzés, sütés. 1997-ben végeztem Székelyudvarhelyen sütőipart, és azóta is a szakmában dolgozom. Édesanyám, része a mindennapjaimnak, együtt dolgozunk és örvendünk minden sikeresen elkészített munkánknak.
2008-ban lettem az Artera Alapítvány tagja, és azóta is szívesen részt veszek minden rendezvényén, legyen az gyerektábor, továbbképzés. Mézespogácsáink eljutottak már az ország minden területére, egész Kárpát-medencébe, de Londonba is, ahol sokan megcsodálták.
Mára már vállalkozásunk átalakult és most már csak mézeskaláccsal foglalkozunk. Az Artera Alapítvány szervezésében most végeztem el egy bútorfestő tanfolyamot, ami örömömre szolgált. Igyekszem mézeseimmel legalább olyan örömet szerezni, mint amekkora örömmel készülnek.

 
 

RO–535600 Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc,
Intr. Tineretului 4/7
(+4)-0266-218,590, -0745-178.607
puskaszsuzsanna@freemail.hu
www.mezessziv.ro

 

 

 

 

 

Birtalan Magdolna

 

2004 óta foglalkozom rizsbaba készítéssel. Tevékenységi körömet fokozatosan bővítem, az egyszerű rizsbaba készítéssel kezdtem és az ugyanazon módszerrel készített mesefigurákkal gazdagítottam a gyűjteményemet. Elképzeléseim megvalósításakor fontosnak tartom a tiszta forrást. Folyamatosan oktatok rizsbaba-készítést iskolai, illetve óvodai rendezvényeken, valamint alkotótáborokban. Célom a 4–16 éves korosztály környezetkultúrájának alakítása ez által. Próbálom a pedagógusokat, szülőket olyan módszertani ismeretekhez juttatni, amelyek birtokában képesek lesznek kézműves tevékenységek és a mesevilág összekapcsolására.
Munkáimhoz kimondottan természetes alapanyagokat használok, és hagyományos módszerekkel, a nagymamámtól tanult technikával, kézi munkával készítem. Rizsbabáim, valamint a rizsbabákból készített betlehemes nagy sikernek örvendett, ami az Artera Alapítvány által 2008-ban nyomtatott képeslapjain is szerepel.

 
 

RO–535600 Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc,
str. Ugron Gábor nr. 37
(+4)-0740-369.837
birtalanmagdolna@freemail.hu

 

 

 

 

 

Papp Magda

 

"A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” – Morus Tamás. A hagyományokhoz való hűséget ez a zárt kis székely közösség oltotta belém, míg a viseletkészítés legrafináltabb mozdulatait kislányként a nagymamám régi varrógépe mellett csodálhattam. A viselet öltözteti a testet, de hiszem, hogy formálja a lelket is – ebben a szellemben próbálom ruháimat természetes és „emberbarát” alapanyagokból elkészíteni. Ruháim többségét a viselhetőség és kényelmesség jegyében a mai kor praktikus embereinek szánom, azonban a díszítésekben, szabásvonalakban visszaköszön nagyanyáink öröksége. A jövőbe bizakodva nézek, mert munkámat örömmel végzem.
Az elmúlt nyolc évben az Artera hagyományőrző kézműves alapítvány segítségével rengeteg színvonalas rendezvényen vettem részt. Ezeken az értékes helybeli vagy külföldi eseményeken gyarapíthattam szakmai tudásomat, valamint megismerkedhettem más régiók hagyományaival, viseletkészítőik technikáival. Kézműves csapatunk küldetése, hogy visszaadjuk az embereknek az értékekbe, a csodába, az időtállóságba vetett hitüket, megtanuljuk és megtanítsuk ápolni, majd továbbépíteni kultúránk közkincseit.

 
 

RO-537165 Farkaslaka / Lupeni,
str. Sáros nr. 134
(+4)-0744-633.532
pappmagda@yahoo.com

 

 

Ambrus Ildikó

 

Édesanyámtól tanultam gyermekkoromban a varrást, hímzést, később ebben szakképesítettem magam. Nem elégített ki az egyszerű ruhák varrása, így kezdtem viseleteket, rusztikus ruhákat készíteni. Részt vettem az INEXTEX programon, ahová sikeres alkotásaim kerültek kiállításra. 2000-ben vállalkozást hoztunk létre, és édesanyámmal közösen dolgozunk. 2009-től divatbemutatót szervezek különböző népművészeti rendezvényeken. Az itt bemutatott ruhákon használunk zsinórozást, hímzést és népi motívumokat, formákat dolgozunk fel. Ebben a kollekcióban megtalálhatók az utcai, estélyi ruhák és viseletek is.
2000-től évente részt veszünk a Míves Emberek Sokadalmán (annak szervezésében is), Budapesten a Mesterségek Ünnepén, és számos más népművészeti rendezvényen kiállítunk Romániában és külföldön. Jövőbeni terveink között szerepel a továbbképzésen való részvétel, hogy eredeti, minőségi, egyedi darabokat tudjunk előállítani.

 
 

RO–537240 Parajd / Praid,
str. Víz nr. 700
(+4)-0740-780.441
nimbert@citromail.hu

 

 

 

 

 

Csetri Enikő és Dénes

 

Néhány évvel ezelőtt egy olyan szakmát vettem a kezembe, amely a népművészeti mesterségek közé tartozik. Megszerettem a szalmát, mint csodálatos dísztárgyak készítésének alapanyagát. Mind a mai napig arra törekszem, hogy saját elképzelésem alapján különleges és egyedi dolgokat állítsak elő belőle. Készítek: aratókoszorúkat, fali és karácsonyfadíszeket, asztali díszeket és használati tárgyakat, mint pl. kenyérkosár, szalvétatartó, alátét, valamint húsvéti díszeket is. Az Artera Alapítvány tagjaként számos népművészeti vásáron részt veszek, minden évben a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén is. 2010-ben én készítettem a Mesterségek Ünnepére a 2 méter magas és 1,5 méter széles aratókoszorút, amellyel felvonultunk a Lánchídon keresztül a Szent István Bazilikáig. Továbbra is szeretném a mesterségem folytatni és a fiatalabbaknak átadni.

 
 

RO-537006 Kőrispatak / Crişeni
nr.61
(+4)0755-191.027
csetri.denes@gmail.com

 

 

 

 

 

Szabó Dénes és Olivia

 

A szakmám egy része szülői örökség: kötőfékek, kötelek, zsinórok készítése. A másik felét tanultuk: az egyik vásáron egy idős bőrdíszműves könnybe lábadt szemmel panaszolta, hogy sajnos nincs, akinek átadja e nagyszerű, nemes mesterség titkait. Megragadva az alkalmat, családostól elkezdtük az idős bácsi műhelyében való inaskodást, amit azóta is aktívan folytatunk ugyanúgy, mint a kezdetekkor. Vásárokon, kiállításokon értékesítjük portékáinkat, hogy továbbra is fennmaradjon a kézzel készített hagyományos nyolcágú karikás ostortól és a lószerszámtól kezdve a nadrágszíjig minden hagyományos bőrtermék, és hogy ne vegye át egészen az uralmat a bőrutánzat, a géppel készített változat.
Családi vállalkozásunk tíz éve indult Szenterzsébeten, egy Hargita megyei faluban. Azóta gyártunk és forgalmazunk különböző bőrből készült tárgyakat, vállaljuk egyedi rendelések kivitelezését is. Terveink közt szerepel cégünk bővítése, a vásárlók igényeinek kielégítése érdekében.

 
 

RO–537292 Szenterzsébet / Eliseni nr. 339
(+4)-0757-393.482, -0266-221.122
office@westernshop.ro
www.westernshop.ro

 

 

 

 

 

Máthé Ilona és Máthé József-fafaragó

 

Máthé Ilona: Már kicsi gyermekkorom óta kapcsolatban vagyok a szövéssel, mivel édesanyám, a régi szövetkezeti hálózatban szövő mesternő volt. A szövőszék állandó bútordarab volt a házunkban. Gyerekkoromban már dolgoztam édesanyám mellett.
Máthé József
: Iskolás koromban kijártam egy fafaragó tanfolyamot és miután a családi vállalkozást 2007-ben megalapítottuk, hobbi szinten folytatom.
Családunknak megélhetést biztosít vállalkozásunk, ahol igyekszünk igényes alkotásokat létrehozni. Hagyományos technikával dolgozunk, kézzel készítünk: gyapjú, len és kender alapanyagú szőtteseket, fából készült faragott használati és dísztárgyakat. A vidékünkön hagyományos szedettes és a székelyruhák alapanyagát rendelésre, de népművészeti rendezvényekre is elvisszük. Az Artera Alapítványnál szervezett hímző tanfolyam segít, igényes hímzett alkotások elkészítésre. Igyekszünk hagyományos mintákat, színeket használni termékeink előállításában.

 
 

RO–537216 Kisgalambfalva / Porumbeni Mici, nr. 112
(+4)-0749-466.779, -0740-833.047
afmathe@yahoo.com
www.afmathe.ro

 

 

 

Takács Gizella

 

A kézművesség iránti érdeklődésemet a nagymamám ébresztette fel már kisiskolás koromban. Abban az időben éppen csak belekóstoltam a szőnyegszövésbe, majd az iskolában tanultunk hímezni, később kötni. Kötéssel addig foglalkoztam, míg a gyerekeim kicsik voltak, utána egy kis időre abbahagytam, majd az 1992. évtől megtanultam a kelim-varrást, amivel 2007-ben részt vettem az Artera Alapítvány által szervezett Míves Emberek Sokadalmán.
Az igazi fejlődés és tanulás 2009-ben kezdődött el, mikor az Artera Alapítványnál elvégeztem a kézi szövő tanfolyamot, majd 2011 tavaszán a hímző tanfolyamot is. Most már csak arra törekszem, hogy a hagyományos termékeinket átmentsem a napjainkban használható termékeké. Gyerekeimet és környezetemet igyekszem rávezetni a hagyományok ápolására.

 
 

RO–535600 Székelyudvarhely / Odorheiu Secuiesc,
Str. Cărămidăriei nr. 4/6
(+4)0742-036.220
gizella.takacs@gmail.com

 

 

 

 

 

Deák György

 

Kézműves pályafutásom hasonlít a hályogkovácséhoz. A tűzzománcozást nem tanultam vagy tanították, csak láttam valahol, és megtetszett. Műszaki háttérrel rendelkezve, és jókora kíváncsisággal elkezdtem kutatni és kísérletezni. Sok évbe tellett, de végül sikerült olyan minőséget kihozni, ami már nekem is tetszett. Biztos, hogy nem úgy csinálom, ahogy a szakmában mások, de az eredmények magukról beszélnek. Több mint tíz éve járok kiállításokra, vásárokra, rendezvényekre, és a látogatók szívesen időznek el a standomnál. A tűzzománcozás óriási előnye az, hogy hatalmas lehetőségek rejlenek benne. Minden darab elkészítése egy kiindulópont új technikák kipróbálására.
Az évek folyamán neves szervezetek aktív tagjaként tevékenykedtem mint az Artera Alapítvány, Székelyföldi Kézművesek Egyesülete, Országos Kézműves Szövetség, Kolozsvári Népműves Szövetség, Udvarhelyi Kézművesek Egyesülete. Segítségükkel az ország és külföld több területére sikerült eljutni.

 
 

RO–535400 Székelykeresztúr / Cristuru Secuiesc,
str. Gábor Áron nr. 9
(+4)-0740-243270
muk-muk@freemail.hu

 

 

 

 

 

Gál Csilla

 

Gyerekkorom óta bennem van az alkotás igénye, de nem találtam a megfelelő kifejezési eszközt, mindaddig, amíg nem találkoztam a süthető gyurmával. Ekkor kiderült, hogy meg vagyok áldva némi kézügyességgel és ehhez már csak jó adag türelem kellett. Azért szeretek ezzel az anyaggal dolgozni, mert nincsenek határok, bármit előcsalogathatok egy darab gyurmából. Kezdetben csak saját magamnak, és a környezetemben lévő gyerekeknek készítettem ajándékként kiskanalakat, majd egyre többen érdeklődtek, és szerették volna megvásárolni. Ekkor megkerestem az Artera Alapítványt munkaimmal, és Ők nagyon segítőkészen fogadtak.
A vidám, színes gyerekmintás kínálat időközben kibővült hagyományosabb motívumokkal. Ekkor éreztem, hogy ez az, amiben megtaláltam önmagam, mert úgy gondolom a ránk maradt értékeket a mindennapok részévé kell tennünk. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy az emberek mindennapjaiba belegyúrhatok egy kis vidámságot.

 
 

RO–537090 Gyergyóditró / Ditrău,
str. N. Bălcescu nr. 153
(+4)-0745-411.016
diszitettkanal@freemail.hu