Lastare

""Tradiţia înseamnă nu păstrarea cenuşii ci transmiterea flăcării."" Morus Tamás

Publicaţia "Lăstare" simbolizează dezvoltarea – miracolul vieţii, cum dintr-o mică sămânţă, îngrijită cu muncă neprecupeţită, cu timpul răsare o mlădiţă, apoi o plantă frumoasă, care aduce flori şi recoltă spre bucuria noastră, a tuturora, maturizând noi seminţe. Prin munca noastră de semănători dorim totodată să trezim un interes internaţional din partea celor care apreciază valoarea creaţiilor care atestă identitatea noastră culturală peste tot, acasă la noi şi peste hotare. Publicaţia noastră oferă publicului avizat un tablou bogat prin prezentarea în mai multe limbi a partenerilor artizani ai Fundaţiei noastre. Meşterii prezentaţi nu înseamnă nicidecum totalitatea artizanilor, numărul partenerilor noştri crescând de la o zi la alta.
Ne-am străduit să trasăm şi drumul străbătut de creatori până la însuşirea unui meşteşug, relevând totodată dorinţa permanentă de a învăţa şi de a se perfecţiona. Dincolo de aceasta dorim să trezim interesul publicului pentru creaţii manuale, mai ales transmiterea acestor valori pentru generaţia tânără. În majoritatea cazurilor oamenii sunt fascinaţi de valorile spirituale intrinsece ale unui produs manual: dragostea faţă de frumuseţea şi perenitatea acestora trebuie cultivată de vârstă fragedă.
A închega din partenerii artizani ai Fundaţiei Artera o comunitate unită cere o dezvoltare organizaţională de mulţi ani. Rezultatul acestei preocupări este reflectată de această publicaţie inaugurală. Recomandăm atenţiei publicului aceste "Lăstare"  încă fragile, dar care promit flori frumoase; fapt ce ne aminteşte totodată că pentru a-şi îndeplini rostul existenţei lor ele trebuie neobosit îngrijite.
Se cuvine să aducem mulţumiri celor care ne-au sprijinit şi au colaborat în editarea publicaţiei noastre inaugurale – în sădirea acestor "Lăstare": Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri; precum şi Infopress Group S.A., DTP Studio, Murányi János traducător.

 

Lőrincz Zsuzsánna
preşedinte, Fundaţia Artera

 

Valódi értékeinkért! * Pentru valori autentice! *

For our true values! * Für unsere wahren Werte!